ผู้บริหาร

นายสมศักดิ์ ช่างไม้
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 30/05/2014
ปรับปรุง 02/05/2021
สถิติผู้เข้าชม 301324
Page Views 391264
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านระกาย จอหอ เมืองนครราชสีมา
2 โรงเรียนสายมิตรจอหอ 8 จอหอ เมืองนครราชสีมา
3 โรงเรียนบ้านจอหอ จอหอ เมืองนครราชสีมา 044371546,044371033
4 โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา จอหอ เมืองนครราชสีมา
5 โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก จอหอ เมืองนครราชสีมา
6 โรงเรียนบ้านกล้วยจอหอ จอหอ เมืองนครราชสีมา
7 โรงเรียนบ้านบึงทับช้าง จอหอ เมืองนครราชสีมา
8 โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) ตลาด เมืองนครราชสีมา
9 โรงเรียนบ้านโคกไผ่-ขนาย บ้านเกาะ เมืองนครราชสีมา
10 โรงเรียนบึงพญาปราบ บ้านเกาะ เมืองนครราชสีมา
11 โรงเรียนบ้านมะค่า บ้านโพธิ์ เมืองนครราชสีมา
12 โรงเรียนบ้านลองตอง บ้านโพธิ์ เมืองนครราชสีมา
13 โรงเรียนบ้านหนองบัว(สหรัฐพิบูลประชาสรร) บ้านโพธิ์ เมืองนครราชสีมา
14 โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์ บ้านโพธิ์ เมืองนครราชสีมา (044)415266
15 โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา) บ้านใหม่ เมืองนครราชสีมา 044-959581
16 โรงเรียนชุมชนบ้านศีรษะละเลิง บ้านใหม่ เมืองนครราชสีมา
17 โรงเรียนอนุบาลชัยศิริ บ้านใหม่ เมืองนครราชสีมา
18 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 2 บ้านใหม่ เมืองนครราชสีมา
19 โรงเรียนบ้านภูเขาลาด บ้านใหม่ เมืองนครราชสีมา
20 โรงเรียนบ้านยางน้อยหัวสิบ บ้านใหม่ เมืองนครราชสีมา
21 โรงเรียนบ้านคนชุม ปรุใหญ่ เมืองนครราชสีมา
22 โรงเรียนบ้านบึงตะโก พลกรัง เมืองนครราชสีมา
23 โรงเรียนบ้านพลกรัง(เดชาติวงค์คงฤทธิ์อนุสรณ์) พลกรัง เมืองนครราชสีมา
24 โรงเรียนบ้านพะเนา พะเนา เมืองนครราชสีมา
25 โรงเรียนพุดซาพิทยาคม พุดซา เมืองนครราชสีมา
26 โรงเรียนบึงสาลี พุดซา เมืองนครราชสีมา
27 โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์) พุดซา เมืองนครราชสีมา
28 โรงเรียนบ้านละลมโพธิ์ พุดซา เมืองนครราชสีมา
29 โรงเรียนบ้านพุดซา พุดซา เมืองนครราชสีมา
30 โรงเรียนบ้านดอนกระทิง-ศีรษะช้าง พุดซา เมืองนครราชสีมา
31 โรงเรียนบ้านบึงสาร มะเริง เมืองนครราชสีมา
32 โรงเรียนบ้านทุ่งกระโดน สีมุม เมืองนครราชสีมา
33 โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์) สีมุม เมืองนครราชสีมา
34 โรงเรียนบ้านโกรกเดือนห้า สุรนารี เมืองนครราชสีมา
35 โรงเรียนอ่างห้วยยาง สุรนารี เมืองนครราชสีมา 044-933577
36 โรงเรียนบ้านฝ้ายนาตมส้มป่อย หนองกระทุ่ม เมืองนครราชสีมา
37 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม หนองกระทุ่ม เมืองนครราชสีมา
38 โรงเรียนบ้านหนองปรู หนองจะบก เมืองนครราชสีมา
39 โรงเรียนบ้านต่างตา หนองจะบก เมืองนครราชสีมา
40 โรงเรียนรัตโนภาสสุรนารี หนองจะบก เมืองนครราชสีมา
41 โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก หนองบัวศาลา เมืองนครราชสีมา
42 โรงเรียนบ้านหนองตาคง หนองบัวศาลา เมืองนครราชสีมา
43 โรงเรียนวัดบ้านหนองบัวศาลา หนองบัวศาลา เมืองนครราชสีมา
44 โรงเรียนอ่างหนองแหนประชาสามัคคี หนองบัวศาลา เมืองนครราชสีมา
45 โรงเรียนประชาสามัคคี หนองระเวียง เมืองนครราชสีมา
46 โรงเรียนบ้านมาบมะค่า หนองระเวียง เมืองนครราชสีมา
47 โรงเรียนบ้านทับช้าง หนองระเวียง เมืองนครราชสีมา
48 โรงเรียนบ้านหนองสมอประชาพัฒนา หนองระเวียง เมืองนครราชสีมา
49 โรงเรียนบ้านยองแยง หนองระเวียง เมืองนครราชสีมา
50 โรงเรียนบ้านหนองระเวียง หนองระเวียง เมืองนครราชสีมา
51 โรงเรียนบ้านกระโดน หนองไข่น้ำ เมืองนครราชสีมา
52 โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ หนองไข่น้ำ เมืองนครราชสีมา
53 โรงเรียนอนุบาลค่ายสุรนารี หนองไผ่ล้อม เมืองนครราชสีมา
54 โรงเรียนทหารอากาศบำรุง หนองไผ่ล้อม เมืองนครราชสีมา
55 โรงเรียนอนุบาลกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 หนองไผ่ล้อม เมืองนครราชสีมา
56 โรงเรียนบ้านหมื่นไวย หมื่นไวย เมืองนครราชสีมา 044923500
57 โรงเรียนเกียรติคุณวิทยา หมื่นไวย เมืองนครราชสีมา 0-4424 – 1604
58 โรงเรียนชุมชนบ้านประโดก-โคกไผ่ หมื่นไวย เมืองนครราชสีมา
59 โรงเรียนปิยศึกษา(มัธยมวัดดอนขวาง) หัวทะเล เมืองนครราชสีมา 044-925208
60 โรงเรียนเทศบาลตำบลหัวทะเล หัวทะเล เมืองนครราชสีมา
61 โรงเรียนบุญวัฒนา หัวทะเล เมืองนครราชสีมา
62 โรงเรียนบ้านพะไล หัวทะเล เมืองนครราชสีมา
63 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศโคราช หัวทะเล เมืองนครราชสีมา
64 โรงเรียนบุญวัฒนา 2 หัวทะเล เมืองนครราชสีมา
65 โรงเรียนมารีรักษ์ หัวทะเล เมืองนครราชสีมา
66 โรงเรียนบ้านหนองรังกา โคกกรวด เมืองนครราชสีมา
67 โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน โคกกรวด เมืองนครราชสีมา
68 โรงเรียนบ้านหนองเป็ดน้ำ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) โคกกรวด เมืองนครราชสีมา 044-465064
69 โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน) โคกกรวด เมืองนครราชสีมา
70 โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) โคกกรวด เมืองนครราชสีมา 0 4439 5050
71 โรงเรียนโคกเพชรสระมโนรา โคกกรวด เมืองนครราชสีมา
72 โรงเรียนนครราชสีมาวิทยาลัย โคกกรวด เมืองนครราชสีมา
73 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ โคกสูง เมืองนครราชสีมา
74 โรงเรียนบ้านโคกสูง โคกสูง เมืองนครราชสีมา
75 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ โคกสูง เมืองนครราชสีมา
76 โรงเรียนบ้านลำเชิงไกร โคกสูง เมืองนครราชสีมา 044-381067
77 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ โพธิ์กลาง เมืองนครราชสีมา
78 โรงเรียนบ้านหนองพลวง โพธิ์กลาง เมืองนครราชสีมา
79 โรงเรียนเสนานุเคราะห์ โพธิ์กลาง เมืองนครราชสีมา
80 โรงเรียนอนุบาลหลายย่าโม โพธิ์กลาง เมืองนครราชสีมา
81 โรงเรียนสายทิพย์อนุบาล ในเมือง เมืองนครราชสีมา
82 โรงเรียนเคหะประชาสามัคคี ในเมือง เมืองนครราชสีมา
83 โรงเรียนวัดโคกพรมตั้งตรงจิตร7 ในเมือง เมืองนครราชสีมา
84 โรงเรียนอนุบาลบวรนครราชสีมา ในเมือง เมืองนครราชสีมา
85 โรงเรียนอนุบาลวัดสะแก ในเมือง เมืองนครราชสีมา
86 โรงเรียนสุขานารี ในเมือง เมืองนครราชสีมา
87 โรงเรียนอนุบาลอินทรา ในเมือง เมืองนครราชสีมา
88 โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ในเมือง เมืองนครราชสีมา (044) 242208
89 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา ในเมือง เมืองนครราชสีมา
90 โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล ในเมือง เมืองนครราชสีมา
91 โรงเรียนโคราชพิทยาคม ในเมือง เมืองนครราชสีมา
92 โรงเรียนพิทักภูเบนท์ 3 ในเมือง เมืองนครราชสีมา
93 โรงเรียนรามมิตรวิทยา ในเมือง เมืองนครราชสีมา
94 โรงเรียนรัตโนภาส ในเมือง เมืองนครราชสีมา
95 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ในเมือง เมืองนครราชสีมา
96 โรงเรียนสุรนารีวิทยา ในเมือง เมืองนครราชสีมา
97 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ในเมือง เมืองนครราชสีมา
98 โรงเรียนวัดทุ่งสว่าง ในเมือง เมืองนครราชสีมา
99 โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู ในเมือง เมืองนครราชสีมา
100 โรงเรียนวัดสุทธจินดา ในเมือง เมืองนครราชสีมา 242432,247329
101 โรงเรียนบ้านหลักร้อย ในเมือง เมืองนครราชสีมา
102 โรงเรียนอัสสัมชัญ นครราชสีมา ในเมือง เมืองนครราชสีมา
103 โรงเรียนโพธิ์พรรณวิทยา ในเมือง เมืองนครราชสีมา
104 โรงเรียนอนุบาลทองทิพย์ ในเมือง เมืองนครราชสีมา
105 โรงเรียนอนุบาลพร้อมวิทย์ ในเมือง เมืองนครราชสีมา
106 โรงเรียนสวนหม่อน ในเมือง เมืองนครราชสีมา
107 โรงเรียนอนุบาลแสนวิทยาภูมิ ในเมือง เมืองนครราชสีมา
108 โรงเรียนอุบลรัตน์ ในเมือง เมืองนครราชสีมา
109 โรงเรียนโคราขวิทยา ในเมือง เมืองนครราชสีมา
110 โรงเรียนมารีย์วิทยา ในเมือง เมืองนครราชสีมา
111 โรงเรียนสมบูรณ์วิทยานุกูล ในเมือง เมืองนครราชสีมา
112 โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ในเมือง เมืองนครราชสีมา
113 โรงเรียนอนุบาลบพิตร ในเมือง เมืองนครราชสีมา
114 โรงเรียนวัดสระแก้ว ในเมือง เมืองนครราชสีมา
115 โรงเรียนอนุบาลเยาวนารถ ในเมือง เมืองนครราชสีมา 044-211151,089-5829943
116 โรงเรียนสามัคคีรถไฟ ในเมือง เมืองนครราชสีมา
117 โรงเรียนบ้านหัวทะเล ในเมือง เมืองนครราชสีมา
118 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม(พยัคฆเดชบำเพ็ญ) ในเมือง เมืองนครราชสีมา
119 โรงเรียนโคราชวิทยา ในเมือง เมืองนครราชสีมา 044-252029
120 โรงเรียนไชยมนัสศึกษา ในเมือง เมืองนครราชสีมา
121 โรงเรียนบ้านไชยมงคล(สืบสินวิทยา) ไชยมงคล เมืองนครราชสีมา
122 โรงเรียนบ้านหนองพลวงใหญ่ ไชยมงคล เมืองนครราชสีมา
123 โรงเรียนบ้านหนองพลอง ขามเฒ่า โนนสูง
124 โรงเรียนไตรคามสามัคคี ขามเฒ่า โนนสูง
125 โรงเรียนบ้านเกรียมโนนสำโรง ขามเฒ่า โนนสูง
126 โรงเรียนบ้านขามเฒ่า ขามเฒ่า โนนสูง
127 โรงเรียนบ้านไพ ขามเฒ่า โนนสูง
128 โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม จันอัด โนนสูง
129 โรงเรียนบ้านด่านติง จันอัด โนนสูง
130 โรงเรียนบ้านจันอัด จันอัด โนนสูง
131 โรงเรียนบ้านดอนชมพู(สังฆประชานุเคราะห์) ดอนชมพู โนนสูง
132 โรงเรียนบ้านศรีสุข(คุรุราษฎร์สามัคคี) ดอนชมพู โนนสูง
133 โรงเรียนบ้านส้มมิตรภาพที่93 ดอนชมพู โนนสูง
134 โรงเรียนศรีสุขวิทยา ดอนชมพู โนนสูง
135 โรงเรียนบ้านเปลาะปลอเมืองที(ประชารัฐสามัคคี) ดอนชมพู โนนสูง
136 โรงเรียนบ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์) ดอนหวาย โนนสูง
137 โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ 4 ดอนหวาย โนนสูง
138 โรงเรียนบ้านโนนมะกอก ดอนหวาย โนนสูง
139 โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ ด่านคล้า โนนสูง
140 โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) ด่านคล้า โนนสูง
141 โรงเรียนบ้านคอนน้อย ด่านคล้า โนนสูง
142 โรงเรียนบ้านวังม่วง ธารปราสาท โนนสูง
143 โรงเรียนบ้านหญ้าคาใต้ ธารปราสาท โนนสูง
144 โรงเรียนบ้านหญ้าคาเหนือ ธารปราสาท โนนสูง
145 โรงเรียนบ้านธารปราสาท ธารปราสาท โนนสูง
146 โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ธารปราสาท โนนสูง
147 โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์3ฯ ธารปราสาท โนนสูง
148 โรงเรียนอนุบาลตลาดแค ธารปราสาท โนนสูง
149 โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุรัฐประชาสรรค์) บิง โนนสูง
150 โรงเรียนบ้านบิง(สุประชาจูงกลางนุสสรณ์) บิง โนนสูง 044-332372
151 โรงเรียนบ้านขนายดี(ประชารัฐบำรุง) บิง โนนสูง
152 โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร บิง โนนสูง
153 โรงเรียนบ้านขามชั่งโค บิง โนนสูง
154 โรงเรียนบ้านพลสงคราม(แพงรัฐราษฎร์วิทยา) พลสงคราม โนนสูง
155 โรงเรียนบ้านหนองนา พลสงคราม โนนสูง
156 โรงเรียนบ้านเสลาถั่วแปบ พลสงคราม โนนสูง
157 โรงเรียนบ้านเปราะหอมพัฒนา พลสงคราม โนนสูง
158 โรงเรียนบ้านมะรุม พลสงคราม โนนสูง
159 โรงเรียนบ้านหญ้าคา ว.ท.อ. พลสงคราม โนนสูง
160 โรงเรียนบ้านเดิ่นหัวบึงวิทยา มะค่า โนนสูง
161 โรงเรียนบ้านหนองม้า มะค่า โนนสูง
162 โรงเรียนบ้านหนองแจง มะค่า โนนสูง
163 โรงเรียนบ้านมะค่า(คงฤทธิ์บัวสุวรรณฯ) มะค่า โนนสูง
164 โรงเรียนบ้านพลจลก มะค่า โนนสูง
165 โรงเรียนบ้านหนองตะไก้(ประชาพัฒนา) มะค่า โนนสูง
166 โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด ลำคอหงษ์ โนนสูง
167 โรงเรียนบ้านคอหงษ์ ลำคอหงษ์ โนนสูง
168 โรงเรียนบ้านดอนผวา ลำคอหงษ์ โนนสูง
169 โรงเรียนบ้านสะพาน ลำคอหงษ์ โนนสูง 044-430628
170 โรงเรียนบ้านโนนมันเทศ ลำมูล โนนสูง
171 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา ลำมูล โนนสูง
172 โรงเรียนบ้านหนองโจด ลำมูล โนนสูง
173 โรงเรียนบ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี) หลุมข้าว โนนสูง
174 โรงเรียนบ้านซาด หลุมข้าว โนนสูง
175 โรงเรียนบ้านดงพลอง(สำนักงานสลากกินแบ่งฯ) หลุมข้าว โนนสูง
176 โรงเรียนบ้านไพล(ไตรมิตรสามัคคี) หลุมข้าว โนนสูง
177 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว หลุมข้าว โนนสูง
178 โรงเรียนบ้านเมืองที เมืองปราสาท โนนสูง
179 โรงเรียนดอนท้าววิทยา เมืองปราสาท โนนสูง
180 โรงเรียนบ้านกระเพรา เมืองปราสาท โนนสูง
181 โรงเรียนบ้านปราสาท(สุวรรณราษฎร์ฯ) เมืองปราสาท โนนสูง
182 โรงเรียนบ้านคล้าโนนคราม เมืองปราสาท โนนสูง
183 โรงเรียนบ้านหนองอ้อ เมืองปราสาท โนนสูง
184 โรงเรียนบ้านด่านเกวียน โตนด โนนสูง
185 โรงเรียนโตนดพิทยาคม โตนด โนนสูง
186 โรงเรียนบ้านโตนด โตนด โนนสูง 044322594
187 โรงเรียนบ้านด่านทองหลาง โตนด โนนสูง
188 โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ โนนสูง โนนสูง 0-4437-9068
189 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี โนนสูง โนนสูง
190 โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฏร์สงเคราะห์) โนนสูง โนนสูง 044-379286
191 โรงเรียนจุ้ยฮั้ววิทยา โนนสูง โนนสูง
192 โรงเรียนบ้านหนองจำปา ใหม่ โนนสูง
193 โรงเรียนบ้านใหม่(คุรุราษฎร์พัฒนา) ใหม่ โนนสูง
194 โรงเรียนกันเกราพิทยาคม ใหม่ โนนสูง
195 โรงเรียนโพธารามพิทยาคม ใหม่ โนนสูง
196 โรงเรียนบ้านดอนม่วง ใหม่ โนนสูง
197 โรงเรียนบ้านถนนถั่ว(กองทัพบกประชาสามัคคี) ใหม่ โนนสูง