ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบรับสมัครออนไลน์รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 6) 02 พ.ค. 64
แผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านจอหอ ปี ๒๕๖๒ (อ่าน 489) 12 พ.ย. 62
แผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านจอหอ2561 (อ่าน 812) 07 ก.พ. 62
ประกาศโรงเรียนบ้านจอหอ เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 765) 18 ต.ค. 61
การบรรยายเตรียมเอกสารการรับการประเมินวิทยฐานะเชี่ยวชาญ(ว.13) ตอนที่ 6 (อ่าน 1211) 24 ม.ค. 60
การบรรยายเตรียมเอกสารการรับการประเมินวิทยฐานะเชี่ยวชาญ(ว.13) ตอนที่ 5 (อ่าน 1211) 24 ม.ค. 60
การบรรยายเตรียมเอกสารการรับการประเมินวิทยฐานะเชี่ยวชาญ(ว.13) ตอนที่ 4 (อ่าน 1168) 24 ม.ค. 60
การบรรยายเตรียมเอกสารการรับการประเมินวิทยฐานะเชี่ยวชาญ(ว.13) ตอนที่ 3 (อ่าน 1248) 24 ม.ค. 60
การบรรยายเตรียมเอกสารการรับการประเมินวิทยฐานะเชี่ยวชาญ(ว.13) ตอนที่ 2 (อ่าน 1100) 24 ม.ค. 60
การบรรยายเตรียมเอกสารการรับการประเมินวิทยฐานะเชี่ยวชาญ(ว.13) ตอนที่1 (อ่าน 1260) 24 ม.ค. 60
การบรรยายการประเมิน ว.13 (อ่าน 1526) 26 พ.ย. 59
การบรรยายการเตรียมตัวรับการประเมิน ว.13 (อ่าน 1271) 26 พ.ย. 59
ตัวอย่าง รายงาน mou ผอเชี่ยวชาญ (ปรับปรุง) (อ่าน 2024) 26 พ.ย. 59
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีชุมชน (อ่าน 947) 06 พ.ย. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีชุมชน (อ่าน 849) 05 พ.ย. 59
ประกาศโรงเรียนบ้านจอหอ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลย (อ่าน 1048) 02 พ.ย. 59
ประกาศโรงเรียนบ้านจอหอ เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลขายอาหารในโรงเรียนบ้านจอหอ ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 2165) 08 พ.ค. 59
ประกาศโรงเรียนบ้านจอหอ เรื่อง กำหนดการสอบและปิด-เปิดเรียน (อ่าน 890) 23 มี.ค. 59
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (อ่าน 2123) 20 ก.พ. 59
คณะครูโรงเรียนบ้านจอหอ อบรมปฏิรูปการศึกษา 31 มีนาคม 2558 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา (อ่าน 1105) 30 มี.ค. 58